Přes emoce k dlouhodobé spokojenosti

Jak odpovídáte na otázku „Jak se máš“?
Já nejčastěji slýchám dobře nebo špatně. Což mi vlastně moc neřekne… a zároveň to vypovídá o tom, že nad našimi emocemi málo přemýšlíme a tedy si je ani neuvědomujeme.

A přitom právě přes emoce vede cesta k naší dlouhodobé spokojenosti!

Je důležité se umět zastavit a uvědomit si, jak se v daný okamžik cítíme. A ideálně se i zamyslet, proč tomu tak je. Hledat příčinu/ spouštěč svých emocí. Jakmile si tuto metodu zautomatizujeme, máme největší kus práce za sebou. V okamžiku, kdy si jsme vědomi svých emocí, je totiž máme pod kontrolou a můžeme je řídit a dokonce si je i vybírat.
Např. Mark Dzirasa vytvořil škálu, kde srovnal emoce od těch „nejvíce nepříjemných“ jako jsou úzkost, deprese až po ty „nejpříjemnější“. Mezi ty patří třeba svoboda, radost a blaženost. Dle jeho teorie se můžeme na této škále aktivně posouvat. Jakmile si jsme vědomi, jak se cítíme, můžeme díky různým nástrojům své emoce změnit – posouvat se na škále k emocím příjemnějším.
Schválně si hned od zítřka celý týden minimálně 30x denně uvědomujte, jak se vlastně cítíte. A pokud Vám to půjde, aktivně si své emoce „zlepšujte“ a tím si řiďte svou náladu, svůj den a pomalu se tak posouvejte ke své spokojenosti.

Další benefit, kromě vlastní spokojenoti, je i zkvalitnění mezilidských vztahů. Jakmile nahradíme fádní a nic-neříkající dobře/ špatně, staneme se otevřenější a čitelnější. A jistě se tak i otevře prostor pro další diskusi, která rozhodně nebude spadat do kategorie small talksBuďte, prosím, otevření, sdílní a konkrétní. Řekněte druhým, co opravdu cítíte.

A abyste si ze začátku nemuseli s Vašimi emocemi tolik lámat hlavu, připravila jsem pro Vás jejich přehled (převzala jsem ho z knížky Nenásilná komunikace od M. Rosenberga):

Příjemné emoce:

Aktivní, báječně, bez dechu, bezpečně, bezstarostně, bujaře, cítíme důvěru, cítíme naději, cítíme úlevu, citlivě, čile, dojati, fajn, fascinovaně, hezky, hrdě, inspirovaní, jistě, klidně, láskyplně, nádherně, nadšeně, naplnění, napnutí, neklidní, nespoutaní, netrpěliví, nevázaně, odhodlaně, odpočinutí, odvážně, ohromeně, okouzleně, oproštěně, optimisticky, oslněni, osvěženi, osvobozeně, oživeni, plni energie, plni chuti, plni něhy, plni síly, pobaveně, podníceni, pohlceni, pohnutě, poklidně, posíleni, potěšeni, povzbuzeni, prima, prospěšní, přátelsky nakloněně, překrásně, překvapeně, přešťastně, příjemně, pyšně, radostně, rozdováděně, rozjařeně, rozjásaně, rozpustile. Rozradostněně, rozrušeně, rozveseleně, rozzářeně, silně, sdílně, sebejistě, senzačně, skvěle, slastně, slibně, spokojeně, svobodně, šťastně, u vytržení, účastně, udiveně, uchváceně, uneseně, uspokojeně, uvolněně, užasle, úžasně, užitečně, v dobré náladě, v pohodě, vášnivě, vděčně, vesele, ve střehu, vítězoslavně, volně, vroucně, vřele, vyrovnaně, vzpruženě, vzrušeně, zamilovaně, zaujatě, zúčastněně, zvědavě, živě.

Nepříjemné emoce:

Apaticky, bezbranně, beznadějně, bídně, cítíme paniku, cítíme lítost, cítíme obavy, depresivně, deprimované, dopáleně, dotčeně, duchem nepřítomně, frustrovaně, hanebně, hrozně, chladně, indiferentně, labilně, lhostejně, líně, marně, mdle, melancholicky, mizerně, mrzutě, nabručeně, nakvašeně, nanicovatě, napnutě, nasupeně, naštvaně, nedůtklivě, nedůvěřivě, neklidně, neochotně, nepoctivě, nepohodlně, nepokojně, nerozhodně, nerudně, nervózně, nespokojeně, nešťastně, netečně, netrpělivě, nevraživě, nevrle, nezúčastněně, nostalgicky, ochable, ochromeně, opuštěně, osaměle, ospale, otráveně, otupěle, pasivně, pesimisticky, podezíravě, podrážděni, pokořeni, popleteni, popuzeni, protivně, provinile, přecitlivěle, překvapeně, raněni, rozčarováni, rozčileni, rozháraně, rozhněvaně, rozhořčeně, rozladěně, rozmrzele, rozpačitě, rozrušeně, roztěkaně, roztrpčeni, roztržitě, rozzlobeni, rozzuřeni, skepticky, sklesle, sklíčeně, slabě, smutně, stísněně, strašně, strnule, šokované, špatně naladěni, tesklivě, tíživě, uboze, unaveně, ustaraně, utahaně, uvedeni do rozpaků, úzkostně, váhavě, vlažně, vyburcovaní, vyčerpaní, vyděšení, vydráždění, vylekaní, vynervovaní, vyplašení, vysílení, vystrašení, vyvedeni z rovnováhy, vzbouření, vznícení, zahanbení, zahořklí, zaražení, zarmoucení, zasmušile, závistivě, zbaveni iluzí, zdeptaní, zdráhavě, zdrcení, zhnusení, zklamaní, zlostně, zmatení, znechucení, zneklidnění, znepokojení, znudění, zoufale, zviklaně, žalostně, žárlivě.